Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy  

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Dnes večer o 20.00 hod. začíname 40hodinovú odprosujúcu adoráciu pred obdobím Pôstu. Zakončíme ju v utorok o 15.00 hod. kajúcou pobožnosťou.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia bude vždy : v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.                                                                  

Farské oznamy

OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI ráno aj večer v bazilike.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

POPOLCOVOU STREDOU sa začína pôstne obdobie. V tento deň platí PRÍSNY PÔST (len raz do sýtosti sa najesť a dva razy niečo zajesť, ale bez mäsa - zaväzuje od 18. do 60. roku života) a ZDRŽOVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU (platí od 14. roku života).

KRÍŽOVÁ CESTA cez pôst v bazilike bude v piatok o 17:25 hod., v nedeľu o 14:45 hod.

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU bude pri všetkých svätých omšiach na budúcu 1. pôstnu nedeľu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU 2019 je zbierka organizovaná Slovenskou katolíckou charitou na podporu najchudobnejších detí v subsaharskej Afrike. Materiály sú k dispozícii na stolíku a viac informácií nájdete aj na plagáte a na webovej stránke www.charita.sk.

Dňa 16. marca sa koná vo Svite celoslovenské modlitbové stretnutie komunity Útecha, Modlitba a láska matiek premieňajú svet. Z našej farnosti ide na toto stretnutie autobus. Informácie sú na nástenke.

PÚŤ DO POĽSKÉHO MESTA ZABAWA k mučeníčke čistoty bl. Karolíne Kozkownej: pozývame na ňu všetkých mladých. Uskutoční sa 15.-17. marca 2019 a všetky podrobné informácie spolu s prihlasovacím formulárom sú zverejnené na webovej stránke Komisie pre mládež v Spišskej diecéze www.komisia.sk.

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 54 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI