Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

 

Pondelok

 

Utorok

Blahoslavení španielski mučeníci Jozef Xaver a spol. – ľub. spomienka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

výročie posviacky LATERÁNSKEJ BAZILIKYsviatok

Mládežnícka sv. omša

Sobota

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

Nedeľa

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

 

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V sobotu 10. novembra bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosta s uctením jej relikvií po sv. omši a zároveň sa uskutoční celodenné stretnutie „Priateľov blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa“ , ktoré sa začne o 9:45hodine.

 

Farské oznamy

 VOĽBY DO FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY: Dnes, v nedeľu 4.11., si môžete vziať volebné lístky, na ktorých je uvedených desať kandidátov s možnosťou dopísať ďalších piatich kandidátov podľa vášho uváženia a v súlade so Stanovami FPR. Voliť môžu len plnoletí s trvalým pobytom na území farnosti Kežmarok. Hlas kandidátovi dáte tým, že zakrúžkujete číslo pred jeho menom. Spolu je možné zakrúžkovať maximálne 8 kandidátov (z vopred navrhnutých aj dopísaných), ktorí sa stanú zvolenými členmi FPR. Volebný lístok je neplatný, ak bude zakrúžkovaných deväť alebo viac kandidátov. Na druhej strane volebného lístka je anketa týkajúca sa času slávenia svätých omší počas pracovných dní. Vyplnené volebné lístky je potrebné vhodiť do volebných schránok umiestnených v bazilike a vo filiálnych kostoloch na budúcu nedeľu 11.11.2018. 

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI môže získať veriaci, ktorý od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých. Treba splniť aj tri obvyklé podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca a ďalej, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj ľahkému.

  1. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI: ráno aj večer v bazilike.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE podtatranských dekanátov: Poprad - Juh, v stredu 7.11.2018 o 9:00 hod.

KURZ BILLINGSOVEJ OVULAČNEJ METÓDY určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurz sa koná v Poprade (prihlásenie do 13.11.2018) a v Dolnom Kubíne (prihl. do 20.11.2018), vedie ho MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí (Poprad - 17. november 2018, január a marec 2019). Bližšie informácie na www.dkuspis.sk a na nástenke.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK: adorácia v bazilike od 17:00 hod.

PIATOK: sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí.

  1. omša o 18:00 hod. za účasti mládeže.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI