Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok - slávnosť

Piatok

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH - spomienka              Prvý piatok

Sobota

 

Nedeľa

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

 

Sv. omše v kláštornom kostole:

----  VO ŠTVRTOK – sv. omša ako v nedeľu: o 9.00 hodine                                  

----  V PIATOKdve sv. omše: ráno o 7.00  a večer o 17.30 hodine                    

---   OSTATNÉ DNI AKO ZVYČAJNE

 

Farské oznamy

PRIKÁZANÝ SVIATOK „VŠETKÝCH SVÄTÝCH“ (štvrtok): zaväzuje nás účasť na celej svätej omši ako v nedeľu. Sv. omše budú ako v nedeľu. Pobožnosť na novom cintoríne bude o 14:00 hod.; na starom cintoríne o 15:00 hod.

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH - „DUŠIČKY“ (piatok): sv. omša popoludní o 16:30 hod. bude s dušičkovou pobožnosťou.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI môže získať:

  1. Veriaci, ktorý od poludnia 1. novembra až do polnoci 2. novembra nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha.
  2. Veriaci, ktorý od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých.

- Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť aj tri obvyklé podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca) a ďalej, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj ľahkému.

FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA: Nové voľby do FPR sa uskutočnia 11.11.2018 tak, že na budúcu nedeľu 4.11. si budete môcť vyzdvihnúť volebné lístky, na ktorých budú uvedení kandidáti a bude možné dopĺňať aj nových kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v Stanovách FPR. Všetky informácie o voľbách sú na nástenke aj na web stránke farnosti.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE v našej farnosti bude v nedeľu 12.5.2019 (ZŠ Nižná Brána, ZŠ Hradná) a 19.5.2019 (ZŠ sv. Kríža, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Špeciálna ZŠ).

BIRMOVKA 2019: prihlásiť sa môžu terajší ôsmaci základnej školy a starší (aj dospelí, ktorí doteraz túto sviatosť neprijali), ktorí bývajú na území farnosti Kežmarok. Prihlášky sú pri vchodoch do baziliky. Odovzdať ich treba od 1. do 4.11.2018 v sakristii baziliky po skončení svätých omší.

KAMPAŇ SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2018: vyvrcholí v piatok 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Zjednoťme sa zapálením sviečky a modlitbou za rodiny nenarodených detí a za zmenu zmýšľania všetkých, ktorí ľudský život nepovažujú za hodný ochrany od počatia. V bazilike si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 eurá) alebo plastovú (1 euro) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií na nástenke a na www.sviecka.forumzivota.sk.

Stále oznamy:

NEDEĽA: eucharistická pobožnosť v bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 170 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI