logo

Naše akcie

October 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok PREMENENIE PÁNA - sviatok
Utorok  
Streda Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Štvrtok SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, mučenice, patrónky Európy - sviatok
Piatok SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka - sviatok
Sobota Sv. Kláry, panny - spomienka
Nedeľa 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V sobotu 11. augusta bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosta s uctením jej relikvií             po sv. omši.

 

Farské oznamy

SV. OMŠE V BUDÚCOM TÝŽDNI: ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike večer o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

PÚŤ NA BLAHOREČENIE ANKY KOLESÁROVEJ (Košice, sobota 1.9.):ešte sú voľné miesta v autobuse, povzbudzujeme mladých aj starších k účasti na tejto púti.

TERMÍNY PREDMANŽELSKÝCH NÁUK v tomto a budúcom roku 2019 sú na nástenke a na internetovej stránke farnosti. Prosíme snúbencov, ktorí chcú vo farnosti Kežmarok nielen uzavrieť sviatosť manželstva, ale aj absolvovať predmanželskú prípravu, aby tieto termíny vzali na vedomie.

SLUŽBA VO FARSKEJ KANCELÁRII: na nástenke sú informácie týkajúce sa stránkových dní a hodín.

Cirkevné gymnázium  v Poprade hľadá na nasledujúci školský rok kvalifikovaného učiteľa matematiky  a zároveň Cirkevná Základná umelecká škola ponúka voľné miesto na učiteľa akordeónu - harmoniky a učiteľa gitary. Informácie sú na webovej stránke školy, alebo sa môžete osobne prihlásiť na sekretariáte školy do 8. augusta.

Stále oznamy:

NEDEĽA:eucharistická pobožnosťv bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK:adorácia v bazilike od 17:00 hod.

moni

Sestra Monika

“Všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska.”

(Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234