logo

Naše akcie

October 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice – ľubov. spomienka
Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Streda Sv. Alfonza Máriu de' Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - slávnosť
Štvrtok  
Piatok Prvý piatok
Sobota Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka
Nedeľa 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno a večer v bazilike, v piatok aj 16:30 hod.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI AUGUST:

Deň Bazilika minor sv. Kríža Malý Slavkov

Stráne

pod Tatrami

Pondelok

30.7.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 --- ---

Utorok

31.7.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 16:00 – 18:00 ---

Streda

1.8.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 --- 17:00 – 18:00

Štvrtok

2.8.

5:30 – 6:00 10:00 – 12:00 15:00 – 18:00 --- ---

Piatok

3.8.

5:30 – 6:00 10:00 – 12:00 15:00 – 18:00 --- ---

ÚPLNÉ ODPUSTKY „PORCIUNKULY“ (štvrtok 2.8.): jemožné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov (okrem obvyklých podmienok) je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a  Verím v Boha.

PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BOŽIEHO SLUHU BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA (sobota 4.8.):program slávnosti v Zákamennom je na nástenke.

DUCHOVNÉ STRETNUTIE S BLAHOSLAVENOU ZDENKOU V KRIVEJ NA ORAVE (30.7. - 5.8.): program je na nástenke.

PÚŤ NA BLAHOREČENIE ANKY KOLESÁROVEJ (Košice, sobota 1.9.):záujemcovia (zvlášť birmovanci) nech sa zapíšu ešte dnes (29.7.) na zoznam v sakristii baziliky.

TERMÍNY PREDMANŽELSKÝCH NÁUK v tomto a budúcom roku 2019 sú na nástenke a na internetovej stránke farnosti. Prosíme snúbencov, ktorí chcú vo farnosti Kežmarok nielen uzavrieť sviatosť manželstva, ale aj absolvovať predmanželskú prípravu, aby tieto termíny vzali na vedomie.

SLUŽBA VO FARSKEJ KANCELÁRII: na nástenke sú informácie týkajúce sa stránkových dní a hodín.

Stále oznamy:

NEDEĽA:eucharistická pobožnosťv bazilike popoludní o 15:00 hod.

UTOROK: sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

ŠTVRTOK:adorácia v bazilike od 17:00 hod.

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234