logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok

v našom kostole: SLÁVNOSŤ výročiA posviacky kostola

svätá omša ráno bude o 8:00 hod. nie o 7:00 !!!

Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

Birmovancom a mládežníkom oznamujeme, že plánujeme púť na blahorečenie Anky Kolesárovej, ktoré sa bude konať v Košiciach v sobotu 1.9.2018. Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tomto blahorečení, nech sa zapíšu čo najskôr na zoznam v sakristii baziliky kvôli obmedzenému počtu miest, posledný termín je do 29.7.2018.

Stále oznamy:

V utorok bude sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

Vo štvrtok od 17:00 hod. bude adorácia.

Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, ako aj rodičia detí, ktoré by mali pristúpiť k prvému svätému prijímaniu v budúcom roku a nie sú pokrstené, nech sa v priebehu mesiaca júl prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá sa začne koncom augusta. Príprava dospelých zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.

ludka

Sestra Ľudka

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha.“

(Bl. Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234