logo

Naše akcie

July 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE - sviatok
Utorok SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA - sviatok
Streda  
Štvrtok SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV    slávnosť
Piatok Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Sobota  
Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne okrem štvrtka na slávnosť sv. Cyrila a Metoda kedy bude sv. omša ako v nedeľu o 9:00 hodine.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele v našom kostole vyniesla 188€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno a večer v bazilike.

V pondelok 2.7.2018 na sviatok Návštevy Panny Márie je v Mariánskom kostole odpustová slávnosť. Sv. omša tam bude popoludní o 16:00 hod.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI JÚL:

Deň Bazilika minor sv. Kríža Malý Slavkov

Stráne

 pod Tatrami

Pondelok

2.7.

5:30 – 6:00 15:00 – 15:45 17:30 – 18:00 --- ---

Utorok

3.7.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 16:00 – 18:00 ---

Streda

4.7.

5:30 – 6:00 --- 16:00 – 18:00 --- 17:30 – 18:00

Štvrtok

5.7.

--- --- 17:00 – 18:00 --- ---

Piatok

6.7.

5:30 – 6:00 10:00 – 12:00 15:00 – 18:00 --- ---

V sobotu 7. júla po rannej sv. omši pôjde procesia z našej farnosti na pešiu púť na Mariánsku horu do Levoče. Bližšie informácie sú na nástenke pri vchode do baziliky.

V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Bližšie informácie sú na plagáte a na stránke hrdinarodinu.sk.

Levočská púť 2018 – program je na nástenke.

Po štyroch rokoch pôsobenia v našej farnosti na základe rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku odchádza s účinnosťou od 10. júla 2018 pán kaplán Marek Forgáč za kaplána do farnosti Klin. S našou farnosťou sa rozlúči a poďakujeme mu pri slávení svätej omše v nedeľu 8. júla 2018 o 10:00 hod. v bazilike. Na jeho miesto nastúpi od pondelka 2. júla 2018 novokňaz dp. Martin Kováč.

Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, ako aj rodičia detí, ktoré by mali pristúpiť k prvému svätému prijímaniu v budúcom roku a nie sú pokrstené, nech sa v priebehu mesiaca júl prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá sa začne koncom augusta. Príprava dospelých zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.

BA: Všetkých miništrantov (a aj tých, ktorí by sa nimi chceli stať) pozývame na stretnutie, ktoré bude v stredu 4.7.2018 po večernej svätej omši na fare.

Stále oznamy:

V utorok bude sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

Vo štvrtok od 17:00 hod. bude adorácia.

majka

Sestra Majka

„Bola som len bezduchým tvrdým mramorom, ale keď si sa prihovoril mojej duši, dal si mi ducha života a v mojej duši si rozpálil živý plameň Tvojej čistej lásky.“

(bl. Matka Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234