logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Nech sa láska stane tvojím pokrmom.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Piatok  
Sobota  
Nedeľa NARODENIE JÁNA KRSTITEĽA - slávnosť, DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

Počas budúceho týždňa sa budeme modliť v bazilike vešpery do Rádia Lumen o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.)

Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Vysluhovanie sviatosti birmovania sa bude v našej farnosti konať v nedeľu 23.9.2018.

Do vašej pozornosti dávame podujatie s názvom Kána pre manželov, ktoré bude prebiehať od 22. do 28. júla 2018 v Spišskom Podhradí. Viac informácii na www.kanapremanzelov.sk a na nástenke.

V dňoch od 9. 7. – 14. 7. 2018 sa v Oravskom centre mládeže v Ústi na Orave bude konať tábor „ORIGINÁL“. Je určený pre mladých od 13-17 rokov a je zameraný na spoznávanie vlastnej identity a povolania k láske vo svetle teológie tela sv. Jána Pavla II. Bližšie informácie na stránke tábora: aapo.sk/programy/original/.

Stále oznamy:

V utorok bude sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.                  

Vo štvrtok od 17:00 hod. bude adorácia.                                              

V piatok o 16:30 hod. sv. omša za účasti detí.                            

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu v mesiaci jún spojené s krátkou adoráciou budú pred večernou sv. omšou o 17:40 hod., vo štvrtky a v nedele vrámci adorácie.

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234