logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť

Sobota

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – spomienka

Nedeľa

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne okrem soboty (9. júna), kedy ranná sv. omša NEBUDE, ale bude slávnostná sv. omša o 12:00 hodine pri príležitosti zloženia doživotných sľubov sr. Márie Vrabčekovej. Srdečne Vás pozývame na túto sv. omšu.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

Stále oznamy:

V utorok bude sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

Vo štvrtok od 17:00 hod. bude adorácia.

V piatok o 16:30 hod. sv. omša za účasti detí.

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu v mesiaci jún spojené s krátkou adoráciou budú pred večernou sv. omšou o 17:40 hod., vo štvrtky a v nedele vrámci adorácie.

moni

Sestra Monika

“Všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska.”

(Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234