logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok NAJSVÄTEJŠIEHO   KRISTOVHO TELA A KRVI „Božie Telo“ - slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok

Sv. Justína, mučeníka - spomienka

Prvý piatok

Sobota  
Nedeľa DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne okrem štvrtka na prikázaný sviatok „Božieho Tela“ bude sv. omša večer o 17:30hod.

Májová pobožnosť bude každý deň o 17:10 hod.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno a večer v bazilike.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI JÚN:

Deň Bazilika minor sv. Kríža Malý Slavkov

Stráne

pod Tatrami

Pondelok

28.5.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 --- ---

Utorok

29.5.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 16:00 – 18:00 ---

Streda

30.5.

5:30 – 6:00 --- 16:00 – 18:00 ---  

Štvrtok

31.5.

--- --- --- --- 17:00 – 17:50

Piatok

1.6.

5:30 – 6:00 10:00 – 12:00 15:00 – 18:00 --- ---

Vo štvrtok 31. mája 2018 je PRIKÁZANÝ SVIATOK NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri svätej omši o 16:00 hod. bude adorácia spojená s eucharistickou procesiou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu Tantum ergo – Ctime túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V piatok 1. júna 2018 je VÝROČIE POSVIACKY MARIÁNSKEHO KOSTOLA. Slávnostná sv. omša tam bude popoludní o 16:30 hod. Teda v bazilike budú v tento deň sväté omše iba ráno o 6:00 hod. a večer o 18:00 hod.

lenka

Sestra Lenka

“Kresťanský život neznamená akési “páči sa mi”. Znamená: “dávam sa”. Život vonia vtedy, keď ho ponúkame ako dar. A stráca chuť vtedy, keď si ho držíme pre seba. (pp. František)

Láska sa nemôže dávať bez utrpenia. Ale všetko, čo s tebou vykonám je láska. Preto potrebuješ trpezlivosť.“ (Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234