logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Zvestovanie páNA - slávnosť
Utorok  
Streda Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka
Štvrtok  
Piatok                                          Mládežnícka sv. omša
Sobota  
Nedeľa TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V stredu 11. apríla bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosta s uctením jej relikvií po sv. omši.

V sobotu 14. apríla 2018 Vás pozývame na stretnutie „Priateľov bl. Márie Celesty Crostarosa“, ktoré sa začne o 15:00 hod. tu v kostole modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

V sobotu 5. mája 2018 sa uskutoční 14. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Na budúcu nedeľu navštívi našu farnosť vsdp. Ľuboslav Hromják. Prihovorí sa pri sv. omšiach o 8:00, 10:00 a 16:00 hod. a predstaví život Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Popoludní po krátkej pobožnosti o 15:00 hod. bude cez dataprojektor prezentácia života biskupa Jána Vojtaššáka. Po skončení svätých omší bude možnosť zakúpiť si knihu o živote BS biskupa Jána Vojtaššáka v cene 10 €.

ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka, bude v dňoch 9. a 10. apríla (pondelok a utorok) v priestoroch cirkevnej školy. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Ďalšie informácie získate na nástenke pri východe z baziliky. Zároveň Vás prosíme o podanie prihlášky aj cez elektronický formulár na webstránke školy.

hanka

Sestra Hanka

Človek nemôže žiť bez lásky a ja som človek, a tak žijem v prítomnosti lásky. Zotrvávam v nej a osvojujem si ju v tichu kláštorného života.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234