logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa PIATA pôSTNA NEDEľa

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu.                                            

Pobožnosť krížovej cestypočas pôstneho obdobia bude: v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

 

Farské oznamy

Dnes o 14:45 hod. bude v bazilike pobožnosť krížovej cesty.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno aj večer v bazilike.

V stredu 14. marca 2018 bude v bazilike Duchovná obnova s pomazaním chorých pre tých seniorov, ktorí túto sviatosť ešte neprijali a sú starobou alebo chorobou zoslabnutí, alebo ak ju už prijali, ich zdravotný stav sa citeľne zhoršil. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a o 15:30 hod. bude nasledovať sv. omša. Počas celej duchovnej obnovy bude možné pristúpiť k sv. spovedi.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti odpustová slávnosť. Sv. omše budú o 6:00, 8:00, 10:30 – slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, 16:00, 18:30.

Sv. spoveď pred odpustovou slávnosťou v sobotu od 10:00 hod. do 11:30 hod. Spovedáme aj počas celého týždňa pol hodinu pred každou sv. omšou.

V nedeľu 18. marca 2018 sa na základe rozhodnutia slovenských biskupov uskutoční vo všetkých kostoloch a pri všetkých svätých omšiach celoslovenská finančná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pán Boh zaplať za vaše milodary a modlitby.

ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku Vás pozýva na Deň otvorených dverí v Materskej škole, ktorý sa uskutoční v utorok 13. marca 2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod. v priestoroch materskej školy. Srdečne sa na vás teší celý kolektív MŠ.

 

Stále oznamy:

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok bude v bazilike o 17:00 hod. adorácia.

V piatok sv. omša o 16:30 hod. za účasti detí; po nej o 17.30 hod. krížová cesta.

Kto by chcel venovať 2% zo zaplatenej dane pre niektorú z diecéznych cirkevných inštitúcií, tlačivo si môže vziať zo stolíka pri východe z kostola.

ludka

Sestra Ľudka

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha.“

(Bl. Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234