logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa ŠTVRTÁ pôSTNA NEDEľa - Nedeľa radosti (Laetare)

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Pobožnosť krížovej cestypočas pôstneho obdobia bude: v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

V sobotu 10. marca 2018 pozývame všetkých záujemcov o hlbšie spoznanie spirituality blahoslavenej Márie Celeste Crostarosa           na otvorené stretnutie „Priateľov blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa“. Prednášky začnú v kostole po svätej omši o 9:45 hod.

 

Farské oznamy

Dnes o 14:45 hod. bude v bazilike pobožnosť krížovej cesty.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno aj večer v bazilike.

Birmovancom prihláseným na prípravu k sviatosti birmovania oznamujeme, že prvé stretnutie bude v bazilike v pondelok 5.3.2018 po večernej sv. omši o 18.00 hod.

Kto by chcel venovať 2% zo zaplatenej dane pre niektorú z diecéznych cirkevných inštitúcií, tlačivo si môže vziať zo stolíka pri východe z kostola.

V konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade bude z piatku na sobotu (z 8. na 9. marca 2018) duchovná diecézna aktivita s názvom 24 hodín pre Pána. Začne sa Krížovou cestou v piatok 8.3. o 18.15 hod, po ktorej bude mať sv. omšu Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup. Po nej budú nasledovať ďalšie duchovné aktivity a modlitby počas celej noci a celej soboty až do 18.30 hod, kedy sa 24 hodín pre Pána zakončí slávením sv. omše. Bližšie informácie na nástenke a na web stránke farnosti.

lenka

Sestra Lenka

“Kresťanský život neznamená akési “páči sa mi”. Znamená: “dávam sa”. Život vonia vtedy, keď ho ponúkame ako dar. A stráca chuť vtedy, keď si ho držíme pre seba. (pp. František)

Láska sa nemôže dávať bez utrpenia. Ale všetko, čo s tebou vykonám je láska. Preto potrebuješ trpezlivosť.“ (Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234