logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok deň modlitieb za duch. povolania
Piatok Prvý piatok v mesiaci                                            Mládežnícka sv. omša
Sobota  
Nedeľa TRETIA pôSTNA NEDEľa

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Zbierka na charitu z minulej nedele v našom kostole vyniesla 248€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Pobožnosť krížovej cestypočas pôstneho obdobia bude: v piatok o 16.45 hod. a v sobotu o 17.00 hod.

 

Farské oznamy

Dnes o 14:45 hod. bude v bazilike pobožnosť krížovej cesty.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno aj večer v bazilike.

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI MAREC:

Deň Bazilika minor sv. Kríža Malý Slavkov

Stráne

pod Tatrami

Pondelok

26.2.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 --- ---

Utorok

27.2.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 16:00 – 18:00 ---

Streda

28.2.

5:30 – 6:00 --- 17:30 – 18:00 --- 17:15 – 18:00

Štvrtok

1.3.

5:30 – 6:00 10:00 – 12:00 15:00 – 18:00 --- ---

Piatok

2.3.

5:30 – 6:00 10:00 – 12:00 15:00 – 18:00 --- ---

Aj keď deti a mládež majú prázdniny, povzbudzujeme ich ku aktívnej účasti na sv. omšiach aj cez týždeň – osobitne tie deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a na birmovku. Zvlášť birmovancov pobádame urobiť si v rámci prípravy na birmovku 9 prvých piatkov.

Kto by chcel venovať 2% zo zaplatenej dane pre niektorú z diecéznych cirkevných inštitúcií (Kň. seminár, Unitas – združenie kňazov spiš. biskupstva, Diec. katechetický úrad), tlačivo si môže vziať zo stolíka pri východe z kostola.

Birmovancom prihláseným na prípravu k sviatosti birmovania oznamujeme, že prvé stretnutie bude tu v bazilike v pondelok 5.3.2018 po večernej sv. omši o 18.00 hod.

Stále oznamy:

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok bude v bazilike o 17:00 hod. adorácia.

V piatok sv. omša o 16:30 hod.; po nej o 17.30 hod. krížová cesta.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše vo zvyčajnom čase o 6:00, 8:00, 10:00 16:00, 18:30 hod.

hanka

Sestra Hanka

„Pane môj, milosrdenstvo moje, tvoja najvyššia pravda pôsobí v mojej krajnej úbohosti. Som ako hrsť prachu vystavená vetru, ktorá nemá silu ani pevnosť, aby vytrvala čo i len hodinu v konaní dobra. TY SI MOJOU PRAVDIVOU SILOU A MOJE BYTIE NEMÁ PRÁVO STÁŤ MIMO TEBA, MOJE JEDINÉ A NAJVYŠŠIE DOBRO.“ 

(M. Celeste Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234