logo

Naše akcie

July 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok NARODENIE PÁNA – slávnosť                 Prikázaný sviatok
Utorok Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Streda Sv. Jána, apoštola a evanjelistu  - sviatok
Štvrtok Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok
Piatok  
Sobota  
Nedeľa

PRVÁ NEDEľa PO NARODENÍ PÁNA 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA - sviatok

Dnes je modlitbové bdenie = posvätné čítanie o 23:20 hodine a po ňom polnočná sv. omša.

Sv. omše v kláštornom kostole budú nasledovne:

V pondelok  a druhý sviatok vianočný – ako v nedeľu: o 9.00 hod.

V stredu a piatokako zvyčajne  - večer o 17.30 hod.

Vo štvrtok  o hodinu neskôr – teda ráno o 8.00 hod.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. eucharistická pobožnosť NEBUDE.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike v pondelok a v utorok ako v nedeľu (v utorok večer o 18:00 hod.), v stredu, vo štvrtok a v piatok ráno o 9:00 hod. a večer o 18:00 hod., v sobotu ráno o 6:00 hod. a večer o 18:00 hod. a na budúcu nedeľu vo zvyčajnom čase.

V pondelok 25.12.2017 na slávnosť Narodenia Pána bude v bazilike o 14:30 hod. Jasličková pobožnosť.

Vo štvrtok 28.12.2017 na sviatok sv. Neviniatok bude v bazilike o 17:00 hod. adorácia, pri ktorej odprosíme Nebeského Otca za vraždy nenarodených detí.

V piatok sv. omša o 16:30 hod. a v nedeľu o 18:30 hod. NEBUDE.

V piatok 29.12.2017 o 19:00 hod. sa v bazilike uskutoční XVIII. benefičný vianočný koncert. Výťažok z koncertu bude venovaný detskému oddeleniu kežmarskej nemocnice. Všetci ste srdečne pozvaní.

V nedeľu 31.12.2017 na sviatok Svätej rodiny bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie rodín a obnova manželských sľubov.

Slávnostné poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia na záver kalendárneho roka 2017 bude v nedeľu 31.12.2017 pri svätej omši o 16:00 hod. v bazilike. Kto sa v tento deň na konci roka zúčastní na speve hymnu „Teba, Bože, chválime“ (bude pri každej svätej omši), môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Koledovanie Dobrej noviny pre pomoc ľuďom v Afrike sa v našej farnosti uskutoční 26. 12. 2017 (v utorok na sviatok sv. Štefana) popoludní od 14:00 hod. Toto koledovanie je spojené s finančnou zbierkou na podporu rozvojových projektov v krajinách subsaharskej Afriky.

KOLEDA – požehnanie rodín a príbytkov kňazom, pre tých, ktorí sa zapísali – sa uskutoční v Malom Slavkove a v Kežmarku v sobotu 30.12.2017 od 9:00 hod.

moni

Sestra Monika

“Všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska.”

(Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234