logo

Naše akcie

October 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda Sv. Lucie, panny a mučenice  - spomienka
Štvrtok Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok  
Sobota  
Nedeľa
  1. ADVENTNÁ NEDEĽA  

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.                                        

 V pondelok bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosta s uctením jej relikvií po sv. omši.

Zbierka na charitu z minulej nedele v našom kostole vyniesla 346€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 hod. a v  večer o 18:00 hod.

Vešpery do Rádia Lumen sa v budúcom týždni budeme modliť v bazilike v pondelok až piatok o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00 hod.

SV. SPOVEĎ PRED VIANOCAMI: V bazilike každý deň okrem nedele ráno a večer pol hodinu pred sv. omšou a v dňoch uvedených nižšie:

Dátum Miesto Čas

16.12.

Sobota

Kežmarok

900 – 1200

1400 – 1730

19.12.

Utorok

Malý Slavkov 1430 – 1630

20.12.

Streda

Stráne pod Tatrami 1700 – 1745

22.12.

Piatok

Kežmarok

900 – 1200

1400 – 1700

V sobotu 23.12.2017 spoločná sv. spoveď v našej farnosti nebude. Preto prosíme, využite príležitosť už v najbližšiu sobotu 16.12.2017.

Vo štvrtok adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 hod. sv. omša za účasti detí.

V sobotu 16.12.2017 bude v našej farnosti celodenná eucharistická poklona v Mariánskom kostole. Začne sa svätou omšou o 8:00 hod. a ukončenie poklony bude o 16:00 hod. spojené s eucharistickým požehnaním.

Slávnosť Prvého svätého prijímania bude v našej farnosti na budúci rok v nedeľu 6.5.2018 (cirkevná ZŠ a škola Dr. Fischera) a v nedeľu 13.5.2018 (Nižná brána, Špeciálna a Hradná). Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby vyplnený dotazník ich deti odovzdali svojim katechétom na hodine náboženstva.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše vo zvyčajnom čase o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30 hod.

Koledovanie Dobrej noviny pre pomoc ľuďom v Afrike sa v našej farnosti uskutoční 26. 12. 2017 (v utorok na sviatok sv. Štefana) popoludní od 14.00 hod. Rodiny, ktoré chcú pozvať koledníkov do svojich domovov, môžu vzadu v bazilike na lístky napísať svoje meno a adresu a vyplnené vhodiť do pripravenej škatule.

Na Slovensku sa v týchto dňoch koná iniciatíva podporujúca kresťanský pohľad na rodinu. Kto chce svoj postoj vyjadriť podpisom, nech sa po svätej omši zastaví v budove bývalej charity pri bazilike a podpíše petíciu „Zastavme zlo z Istanbulu“. 

hanka

Sestra Hanka

Človek nemôže žiť bez lásky a ja som človek, a tak žijem v prítomnosti lásky. Zotrvávam v nej a osvojujem si ju v tichu kláštorného života.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234