logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Piatok  
Sobota  
Nedeľa
  1. ADVENTNÁ NEDEĽA  

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Požehnanie adventných vencov bude v našom kostole v sobotu 02.12.2017 o 17:30 hod. počas modlitby vešpier.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. eucharistická pobožnosť nebude, pretože dnes po každej sv. omši bude krátka adorácia s modlitbou zasvätenia Kristovi Kráľovi. Za obvyklých podmienok účasťou na tejto modlitbe zasvätenia máme možnosť získať úplné odpustky.

SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI DECEMBER: V bazilike každý deň ráno a večer pol hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod. a popoludní od 15:00 hod. do 18:00 hod. V Malom Slavkove v utorok od 16:00 hod. V Stráňach pod Tatrami v stredu od 17:00 hod.

Sv. omše v budúcom týždni budú v  bazilike ráno o 6:00 hod. a v  večer o 18:00 hod.

Vo štvrtok adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 hod. sv. omša za účasti detí.

V piatok 1.12.2017 od 10.00 hod. je na cirkevnom gymnáziu Pavla Ušáka Olivu v Poprade Deň otvorených dverí. Všetci, najmä záujemcovia o štúdium, sú srdečne pozvaní.

V sobotu pri večernej sv. omši bude požehnanie adventných vencov.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše vo zvyčajnom čase o 6:00, 8:00, 10:00 16:00, 18:30 hod.

Čo sa týka obnovy Ružencového bratstva, pozývame všetkých, ktorí odovzdali prihlášku – teda aj súčasných členov ružencového bratstva aj tých, ktorí sa nimi chcú stať – na fatimskú sobotu 2.12.2017 po rannej sv. omši, po ktorej bude krátke stretnutie v bazilike za účelom prípadného doplnenia členov jednotlivých ruží živého ruženca. Krátka duchovná obnova a stretnutie s pátrom dominikánom z DMC bude niekedy v januári - februári 2018.

(DMC = Dominikánske Mariánske centrum)

Na budúcu nedeľu 3.12.2017 po sv. omši o 16.00 hod., teda o 17.00 hod., bude v Bazilike sv. Kríža stretnutie so sestrami vincentkami z Nitry a členmi Združenia Zázračnej medaily, pri ktorom bude požehnaná putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Pozývame všetkých, zvlášť tých, ktorí prijímajú a túžia prijať do svojho domu kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily.

Na Prvú adventnú nedeľu – 3.12.2017 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať finančná zbierka pre potreby katolíckej charity. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku. Výnos zo zbierky bude použitý na projekty schválené spišským diecéznym biskupom.  Všetkým darcom vopred úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj!

Do Vašej pozornosti dávame nový dvojtýždenník Slovo+. V aktuálnom čísle dominuje téma Eucharistia a prežívanie Svätej omše. (cena 1,10 €)

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234