logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky  - spomienka
Sobota  
Nedeľa 33.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V stredu 15. novembra 2017 Vás srdečne pozývame na prednášku kňaza Ľuboslava Hromjáka, historika, o živote Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá bude po sv. omši v kláštornom kostole.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v Mariánskom kostole ráno o 6:00 hod.v bazilike večer o 18:00 hod.

V utorok 14. novembra si pripomenieme 140 rokov od narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. Ďakovná sv. omša z katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule, na ktorú sme pozvaní a ktorú bude sláviť J. Em. Jozef kardinál Tomko o 17.00 hod., bude vysielaná do rádia Lumen. Svätej omši bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.

Vo štvrtok adorácia od 17:00 hod. V piatok o 16:30 hod. sv. omša za účasti detí. Na budúcu nedeľu budú sv. omše vo zvyčajnom čase o 6:00, 8:00, 10:00 16:00, 18:30 hod.

V našej farnosti chceme urobiť obnovu Ružencového bratstva. Z toho dôvodu prosíme všetkých, ktorí sú členmi Ružencového bratstva, i tých, ktorí sa chcú stať novými členmi, aby si zo stolíka pri vchode vzali Prihlášku člena Ružencového bratstva, súčasťou ktorej je aj vysvetlenie záväzkov a práv. Nájdete tam aj informáciu aký rozdiel je byť členom Živého ruženca, alebo členom Svätého ruženca, alebo členom Večného ruženca. Záujemcov prosíme, aby po zodpovednom uvážení, ak naozaj chcú vziať na seba tento záväzok, aby vyplnili Prihlášku a v priebehu nasledujúcich 10 dní ju vložili do krabice označenej „Ružencové bratstvo“. Viac informácií na internetovej adrese: http://www.dmc.sk v sekcii: Ružencové bratstvo.

monika

Sestra Monika

 

Milosrdenstvo je našou záchranou.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234