logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda Slávnosť VŠETKÝCH SVÄTÝCH – prikázaný sviatok
Štvrtok SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH - „Dušičky“
Piatok Prvý piatok
Sobota

Sv. Karola Boromejského, kňaza - spomienka

Prvá sobota

Nedeľa 31.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Sv. omše v kláštornom kostole:

  • V STREDU – sv. omša ako v nedeľu: o 9.00 hodine
  • Vo ŠTVRTOK – dve sv. omše: ráno o 7.00  a večer o 17.30 hodine
  • OSTATNÉ DNI AKO ZVYČAJNE

Zbierka na misie z minulej nedele v našom kostole vyniesla 263,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť. Ranné sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 hod. a večer o 18:00 hod.                                                                                               

 V pondelok a utorok bude spoločná modlitba posvätného ruženca pol hodinu pred večernou sv. omšou, teda o 17:30 hod. V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

V stredu je slávnosť „Všetkých svätých“ – prikázaný sviatok (zaväzuje nás ako nedeľa). Sv. omše budú ako v nedeľu: o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30. Pobožnosť na novom cintoríne bude o 14:00 hod.; na starom cintoríne bude o 15:00 hod.

Vo štvrtok na Spomienku na všetkých verných zosnulých - „Dušičky“ budú sv. omše ráno o 6:00, popoludní o 16:00 s dušičkovou pobožnosťou a večer o 18:00 hod.

V piatok o 16:30 hod. sv. omša za účasti detí. V sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť „Fatimskej soboty“. Na budúcu nedeľu budú sv. omše vo zvyčajnom čase o 6:00, 8:00, 10:00 16:00, 18:30 hod.

ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.

SV. SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI NOVEMBER - V PONDELOK A UTOROK OBIDVA DNI DOPOLUDNIA OD 10:00 DO 12:00 A POPOLUDNÍ OD 15:00 DO 18:00; VO ŠTVRTOK A PIATOK IBA POPOLUDNÍ OD 15:30 HOD.

Úmysly sv. omší sú do konca roka už zapísané. Takže v stredu sa zapisovať ďalšie nebudú.

hanka

Sestra Hanka

„Pane môj, milosrdenstvo moje, tvoja najvyššia pravda pôsobí v mojej krajnej úbohosti. Som ako hrsť prachu vystavená vetru, ktorá nemá silu ani pevnosť, aby vytrvala čo i len hodinu v konaní dobra. TY SI MOJOU PRAVDIVOU SILOU A MOJE BYTIE NEMÁ PRÁVO STÁŤ MIMO TEBA, MOJE JEDINÉ A NAJVYŠŠIE DOBRO.“ 

(M. Celeste Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234