logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza - ľubovoľná spomienka
Utorok Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa - ľubovoľná spomienka
Streda VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU  SV. MARTINA Z TOURS -  sviatok
Štvrtok  
Piatok  
Sobota SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV - sviatok
Nedeľa 30.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

V mesiaci október spoločná modlitba posvätného ruženca začína vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou, teda o 17:30 hod. V nedele a štvrtky býva októbrová pobožnosť počas pobožnosti a adorácie.

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6.00 a večer o 18.00 hod.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok výročie POSVIACKY BAZILIKY SV. KRÍŽA – slávnosť,  adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 hod. sv. omša za účasti detí.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše vo zvyčajnom čase o 6:00, 8:00, 10:00 16:00, 18:30 hod.

Dnes je misijná nedeľa (91. Svetový deň misií). Pri všetkých sv. omšiach je finančná zbierka na misie. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

ZMENA ČASU

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho času.

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234