logo

Naše akcie

October 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Gerarda Majellu, rehoľníka, spomienka - redemptorista
Utorok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda Sv. Lukáša, evanjelistu  - sviatok
Štvrtok

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spol., mučeníkov

ľubovoľná spomienka

Piatok  
Sobota  
Nedeľa 29.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  - Misijná nedeľa

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Komunitné duchovné cvičenia sestier od 15.10. 2017 (večer) do 21.10. 2017 (večer) – prosíme o modlitby. Ďakujeme.

 

Farské oznamy

V mesiaci október spoločná modlitba posvätného ruženca začína vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou, teda o 17:30 hod. V nedele a štvrtky býva októbrová pobožnosť počas pobožnosti a adorácie.

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v Mariánskom kostole ráno o 6.00 a v bazilike večer o 18.00 hod.

Od pondelka sa modlíme Vešpery do rádia Lumen.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 hod. sv. omša za účasti detí. V tento deň vytvárame aj duchovný most s  Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše vo zvyčajnom čase o 6:00, 8:00, 10:00 16:00, 18:30 hod.

Pripomíname, že 18. októbra sa Slovensko zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Materiály a informácie k iniciatíve sú na nástenke. Povzbudzujeme rodičov, aby si spolu s deťmi našli čas na modlitbu posv. ruženca – tu v bazilike začíname o 17.30 hod.

Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa (91. Svetový deň misií). Pri všetkých sv. omšiach bude finančná zbierka na misie.

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.  Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V bazilike si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 eurá) alebo plastovú (1 euro) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií nájdete na stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.

moni

Sestra Monika

“Všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska.”

(Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234