logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka, spomienka
Utorok

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

- prikázaný sviatok

Streda Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
Štvrtok  
Piatok Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
Sobota Sv.Jána Eudesa, kňaza,  ľubov. spomienka
Nedeľa 20.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne, okrem utorka:         

na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie sv. omša v kláštore večer o 17.30 hod.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše budú v budúcom týždni (okrem utorka) ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole  a večer o 18:00 hod. v bazilike.

Počas budúceho týždňa sa o 19:30 hod. budeme modliť v bazilike vešpery do rádia Lumen.

V utorok je prikázaný sviatok, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30. Počas sv. omší bude požehnanie bylín a kvetov.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše v bazilike o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30 hod.

Spoločenstvo Život ako dar organizuje 20. ročník akcie Na bicykli za život. V tomto roku si pripomíname 60 rokov od legalizácie umelých potratov v Československu. Preto trasa tejto akcie bude viesť z Košíc do Prahy. Za 3 týždne navštívia 31 miest. Pozývame Vás na stretnutie a krátky modlitbový program s cyklistami v našom meste: v pondelok, 14.augusta o 17:00 pred našou nemocnicou. Ak sa chcete pridať k skupine na bicykli, všimnite si plagát na výveske.

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234