logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka, spomienka
Utorok

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

- prikázaný sviatok

Streda Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
Štvrtok  
Piatok Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
Sobota Sv.Jána Eudesa, kňaza,  ľubov. spomienka
Nedeľa 20.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne, okrem utorka:         

na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie sv. omša v kláštore večer o 17.30 hod.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše budú v budúcom týždni (okrem utorka) ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole  a večer o 18:00 hod. v bazilike.

Počas budúceho týždňa sa o 19:30 hod. budeme modliť v bazilike vešpery do rádia Lumen.

V utorok je prikázaný sviatok, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30. Počas sv. omší bude požehnanie bylín a kvetov.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše v bazilike o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30 hod.

Spoločenstvo Život ako dar organizuje 20. ročník akcie Na bicykli za život. V tomto roku si pripomíname 60 rokov od legalizácie umelých potratov v Československu. Preto trasa tejto akcie bude viesť z Košíc do Prahy. Za 3 týždne navštívia 31 miest. Pozývame Vás na stretnutie a krátky modlitbový program s cyklistami v našom meste: v pondelok, 14.augusta o 17:00 pred našou nemocnicou. Ak sa chcete pridať k skupine na bicykli, všimnite si plagát na výveske.

majka

Sestra Majka

“Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku. ”

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234