logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaz - spomienka
Utorok Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi - slávnosť
Streda Porciunkulové odpustky
Štvrtok  
Piatok

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz – spomienka

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

ľubovoľná spomienka

Nedeľa PREMENENIE PÁNA – sviatok   

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Farské oznamy

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.                                                                      

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 hod. a večer o 18:00 hod.

SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI AUGUST – V bazilike každý deň ráno a večer pol hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod. a popoludní od 15:00 hod. do 18:00 hod. V Malom Slavkove v utorok od 16:00 hod. do začiatku svätej omše. V Stráňach pod Tatrami v stredu od 17:00 hod. do začiatku svätej omše.

V utorok bude sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

V stredu 2. augusta je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov (okrem obvyklých podmienok) je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

V piatok 4. augusta je výročný deň smrti Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka.

V sobotu 5. augusta si v Spišskej Kapitule pripomenieme pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Hlavným celebrantom sv. omše o 10:30 hod. v Katedrále sv. Martina bude nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše v bazilike o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30 hod.

majka

Sestra Majka

“Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku. ”

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234