logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Juraja, mučeníka – ľubovoľná spomienka
Utorok Sv. MARKA, evanjelistu - sviatok
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota Sv. kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi - sviatok
Nedeľa 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

Dnes sa končí veľkonočná oktáva, o 15:00 hod. popoludní bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 hod. v bazilike.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok od 17:00 bude adorácia.

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

V sobotu pripadá na našu farnosť celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Sviatosť bude vystavená k tichej adorácii po rannej sv. omši a o 12:00 bude krátka spoločná adorácia s požehnaním.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

eva

Sestra Eva

Nič nás nerobí tak podobnými Bohu ako milosrdné srdce.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234