logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 3. NEDEĽA  V PôSTNOM OBDOBí

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Slávnosť sv. Jozefa sa v tomto roku prekladá na nasledujúci pondelok tj. 20. marca 2017.

Jarná zbierka na charitu z minulej nedele v našom kostole vyniesla 280,- EUR. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

Dnes o 14:45 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen      o 19:30 hod. v bazilike.

Deviatnik k sv. Jozefovi bude vždy pol hodinu pred večernou    sv. omšou o 17:30 hod.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok o 17:15 bude krížová cesta.

V piatok o 16:30 bude sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Na budúcu nedeľu navštívi našu farnosť modlitebné združenie Rodina Matky nádeje. O 16:00 bude celebrovať sv. omšu      Mons. Ján Duda, duchovný správca hnutia a po nej od 17:00 do 18:00 budú modlitby za kňazov a rodiny.

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234