logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Nech sa láska stane tvojím pokrmom.

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 3. NEDEĽA  V PôSTNOM OBDOBí

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Slávnosť sv. Jozefa sa v tomto roku prekladá na nasledujúci pondelok tj. 20. marca 2017.

Jarná zbierka na charitu z minulej nedele v našom kostole vyniesla 280,- EUR. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

Dnes o 14:45 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen      o 19:30 hod. v bazilike.

Deviatnik k sv. Jozefovi bude vždy pol hodinu pred večernou    sv. omšou o 17:30 hod.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok o 17:15 bude krížová cesta.

V piatok o 16:30 bude sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Na budúcu nedeľu navštívi našu farnosť modlitebné združenie Rodina Matky nádeje. O 16:00 bude celebrovať sv. omšu      Mons. Ján Duda, duchovný správca hnutia a po nej od 17:00 do 18:00 budú modlitby za kňazov a rodiny.

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234