logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Streda Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok

Nepoškvrnené počatie Panny Márie Slávnosť

„prikázaný sviatok“

Piatok  
Sobota  
Nedeľa 3. adventná nedeľa  -  „Nedeľa gaudete“

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne, okrem štvrtka: Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie bude sv. omša večer o 17.30 hod.

V piatok vás pozývame na mládežnícku sv. omšu.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

Budúci týždeň máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok na slávnosť, prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sv. omše ako v nedeľu o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Zbierka na charitu v našom kostole vyniesla 231,-€.

Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234