logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - slávnosť
Utorok  
Streda  
Štvrtok Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka
Piatok Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Sobota Premenenie Pána - sviatok
Nedeľa 19. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

  • Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
  • V utorok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov (okrem obvyklých podmienok) je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. Večerná sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen.
  • Vo štvrtok 4. augusta je výročný deň smrti Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka.
  • Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI AUGUST - Každý deň ráno a večer pol hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do 18:00.

 

PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

V nedeľu 7. augusta 2016 si v Zákamennom pripomenieme výročie smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Kazateľom bude prof. ThDr. Peter Zubko, PhD., člen Komisie historikov kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka.

Po svätej omši bude nasledovať procesia k hrobu Božieho sluhu a modlitba za jeho blahorečenie. V ďalšom programe budú prezentované svedectvá ľudí, ktorí boli osobne prítomní na pohrebe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Celý priebeh pamätného dňa bude vysielať v priamom prenose Rádio Lumen.

hanka

Sestra Hanka

„Pane môj, milosrdenstvo moje, tvoja najvyššia pravda pôsobí v mojej krajnej úbohosti. Som ako hrsť prachu vystavená vetru, ktorá nemá silu ani pevnosť, aby vytrvala čo i len hodinu v konaní dobra. TY SI MOJOU PRAVDIVOU SILOU A MOJE BYTIE NEMÁ PRÁVO STÁŤ MIMO TEBA, MOJE JEDINÉ A NAJVYŠŠIE DOBRO.“ 

(M. Celeste Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234