logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY - sviatok
Utorok  
Streda  
Štvrtok Sv. Kamila de Lellis, kňaza – ľubov. spomienka
Piatok Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota VÝROČIE POSVIACKY KLÁŠTORNÉHO KOSTOLA - slávnosť
Nedeľa SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO VYKUPITEĽA

Sv. omše v našom kostole ako zvyčajne, okrem soboty,

keď slávime výročie posviacky nášho kostola

 – sv. omša bude o 9.00 hod ako v nedeľu.

Farské oznamy

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 hod. v bazilike.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234