logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

                

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov - slávnosť
Streda Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v našom kostole ako zvyčajne okrem utorka:

!!! V utorok budeme mať sv. omšu o deviatej ráno  !!!

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

V utorok na slávnosť Sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše ráno o 6:00 a 9:00 a večer o 18:00 vysielaná do rádia Lumen.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Na charitatívne diela sv. Otca sa v našej kaplnke vyzbieralo 176,- €.

eva

Sestra Eva

Nič nás nerobí tak podobnými Bohu ako milosrdné srdce.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234