logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

                 V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  

Farské oznamy

  • Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
  • Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 hod. v bazilike.
  • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu spojené s krátkou adoráciou budú vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou o 17:30 hod. (aj vo štvrtok).
  • V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.
  • V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.
  • Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.
  • Budúcu nedeľu 19. júna o 10:00 je v Malom Slavkove slávnostná primičná sv. omša nášho novokňaza Františka Perignáta.  

   

maria

Sestra Mária

"Aký si  láskavý a milosrdný a ako ľahko odpúšťaš! Ty dokážeš naše zlo premeniť na dobro a z jedu robíš uzdravujúci liek. Nekonečná dobrota! Kto sa ti vyrovná v súde, spravodlivosti a pravde? Si obdivuhodný vo všetkých svojich dielach, avšak v milosrdenstve sa ti nik nevyrovná."

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234