logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

                 V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  

Farské oznamy

  • Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
  • Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 hod. v bazilike.
  • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu spojené s krátkou adoráciou budú vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou o 17:30 hod. (aj vo štvrtok).
  • V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.
  • V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.
  • Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.
  • Budúcu nedeľu 19. júna o 10:00 je v Malom Slavkove slávnostná primičná sv. omša nášho novokňaza Františka Perignáta.  

   

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234