logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

Pondelok Katedra sv. Petra, apoštola,sviatok
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa

3. pôstna nedeľa

-          Pobožnosť krížovej cesty v našom kostole bude vždy v piatok o 16,45 hod. a v sobotu o 17,00 hod..

-          Jarná zbierka na CHARITU v našom kostole vyniesla 265,- €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

Dnes o 14:45 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok o 17:15 bude krížová cesta.

V piatok o 16:30 bude sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Na budúcu nedeľu navštívi našu farnosť modlitebné združenie Rodina Matky nádeje. O 16:00 bude celebrovať sv. omšu Mons. Ján Duda, duchovný správca hnutia a po nej od 17:00 do 18:00 budú modlitby za kňazov a rodiny.

ZŠ s MŠ sv. Kríža Vás pozýva na deň otvorených dverí v materskej skole 23. februára 2016 (utorok) v čase od 9:00 do 11:00, počas ktorého sa môžete osobne stretnúť a porozprávať so zamestnancami, vidieť edukačný proces a interiér MŠ.

Pamätné dni biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 27. februára (sobota) si na Spišskej Kapitule pripomenieme 95 rokov od prevzatia správy Spišskej diecézy otcom biskupom Jánom Vojtaššákom. Program bude nasledovný:

10:00 - krížová cesta s myšlienkami otca biskupa Jána,

10:30 - svätá omša,

11:30 - prehliadka biskupského úradu.

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234