logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

Pondelok  
Utorok  
Streda Kántrový deň
Štvrtok  
Piatok Kántrový deň
Sobota Kántrový deň
Nedeľa

2. pôstna nedeľa

-          Pobožnosť krížovej cesty v našom kostole bude vždy v piatok o 16,45 hod. a v sobotu o 17,00 hod.

-          V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu, po ktorej bude MODLITBA CHVÁL

 

Farské oznamy

-          Dnes o 14:45 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

-          Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

-          Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 hod. v bazilike.

-          Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

-          V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

-          V stredu sú v našej farnosti kňazské rekolekcie podtatranských dekanátov. Slávnostná sv. omša kňazov s otcom biskupom bude o 9:00 v bazilike. Ranná sv. omša o 6:00 v tento deň nebude.

-          Vo štvrtok o 17:15 bude krížová cesta.

-          V piatok o 16:30 bude sv. omša za účasti detí.

-          V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

-          Dnes je jarná zbierka na charitu, všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Pôstna krabička pre Afriku

Milí bratia a sestry, Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila už piaty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojim pôstnym darom môžete pomôcť africkým deťom a rodinám. V tomto roku by sme chceli podporiť výstavbu murovanej budovy pre materskú školu v Ugande a tiež projekty v Rwande, Južnom Sudáne a Keni. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte sme pripravili aj špeciálny darček v podobe DVD – Krehké životy, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii pri východoch z baziliky. Ďakujeme za každú pomoc.

monika

Sestra Monika

 

Milosrdenstvo je našou záchranou.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234