logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 3. nedeľa v období „CEZ ROK“

-      V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu

 

Farské oznamy

Dnes popoludní o 13:30 hod. bude stretnutie birmovancov v bazilike. Účasť je povinná. O 15:00 hod. bude Deviatnik k sv. Terezke z Lisieux.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 v Mariánskom kostole a večer o 18:00 v bazilike.

 

Relikvie sv. Terézie z Lisieux v Kežmarku

Relikvie sv. Terézie z Lisieux budú v Kežmarku už v noci z nedele na pondelok v kláštore Redemptoristiek od 20:00 hod. Podrobnejší program je na výveske.  

V pondelok 18. 1. dopoludnia budú v našej bazilike relikvie sv. Terézie z Lisieux. Program slávenia: 

9:00 - slávnostné uvítanie relikvií a slávenie Eucharistie, po sv. omši bude krátka adorácia.

10:30 - litánie k sv. Terézii.

11:00 - 12:00 - hudobno-meditačné pásmo o   sv. Terézii a na záver odovzdanie relikviára na ďalšie putovanie. Počas neho je možnosť osobne si uctiť relikvie svätice.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 bude sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234