logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 3. nedeľa v období „CEZ ROK“

-      V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu

 

Farské oznamy

Dnes popoludní o 13:30 hod. bude stretnutie birmovancov v bazilike. Účasť je povinná. O 15:00 hod. bude Deviatnik k sv. Terezke z Lisieux.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 v Mariánskom kostole a večer o 18:00 v bazilike.

 

Relikvie sv. Terézie z Lisieux v Kežmarku

Relikvie sv. Terézie z Lisieux budú v Kežmarku už v noci z nedele na pondelok v kláštore Redemptoristiek od 20:00 hod. Podrobnejší program je na výveske.  

V pondelok 18. 1. dopoludnia budú v našej bazilike relikvie sv. Terézie z Lisieux. Program slávenia: 

9:00 - slávnostné uvítanie relikvií a slávenie Eucharistie, po sv. omši bude krátka adorácia.

10:30 - litánie k sv. Terézii.

11:00 - 12:00 - hudobno-meditačné pásmo o   sv. Terézii a na záver odovzdanie relikviára na ďalšie putovanie. Počas neho je možnosť osobne si uctiť relikvie svätice.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 bude sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

hanka

Sestra Hanka

„Pane môj, milosrdenstvo moje, tvoja najvyššia pravda pôsobí v mojej krajnej úbohosti. Som ako hrsť prachu vystavená vetru, ktorá nemá silu ani pevnosť, aby vytrvala čo i len hodinu v konaní dobra. TY SI MOJOU PRAVDIVOU SILOU A MOJE BYTIE NEMÁ PRÁVO STÁŤ MIMO TEBA, MOJE JEDINÉ A NAJVYŠŠIE DOBRO.“ 

(M. Celeste Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234