logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

    Sv. omša
Pondelok   17.30
Utorok   8.00
Streda ZJAVENIE PáNA, slávnosť  - prikázaný sviatok 9.00
Štvrtok   8.00
Piatok   17.30
Sobota   8.00
Nedeľa nedeľa krstu pána 9.00

 -       V utorok a štvrtok bude sv. omša ráno o 8,00 hod.

-       V stredu je prikázaný sviatok, Zjavenie Pána, sv. omša bude o 9.00 hod.

-       V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu o 17,30 hod..

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 aj večer o 18:00. Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 hod. v bazilike.

V stredu na slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenia Pána „Troch kráľov“ budú sv. omše ako v nedeľu: 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30. V tento deň sa svätí trojkráľová voda.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod. V piatok o 16:30 bude sv. omša za účasti detí.

V sobotu o 10:00 bude v bazilike spomienková sv. omša na špirituála Jána Čarnogurského, ktorý pôsobil ako kaplán aj v našej farnosti. ranná sv. omša o 6:00 nebude.

V sobotu začíname deviatnik k sv. Terezke z Lisieux, ktorý bude vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou o 17:30, v nedeľu vrámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00. (v pondelok 18. januára prídu do našej farnosti relikvie sv. Terezky z Lisieux)

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Počas verejnej zbierky Dobrá novina na podporu chudobných v Afrike, 84 detí navštívilo 85 rodín a vykoledovali spolu 2.295 €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

Koncoročná štatistika

Sviatosť krstu:    189 osôb

chlapcov 94                                          Kežmarok 128

dievčat 95                                            Malý Slavkov 10

                                                           Stráne pod Tatrami 51

Sviatosť manželstva:  77 sobášov

Kežmarok 63 

Malý Slavkov 1

Stráne pod Tatrami 13

Pohreby:   99 pohrebov

mužov 49                                              Kežmarok 88 

žien 50                                                 Malý Slavkov 5

          Stráne pod Tatrami 6

hanka

Sestra Hanka

„Pane môj, milosrdenstvo moje, tvoja najvyššia pravda pôsobí v mojej krajnej úbohosti. Som ako hrsť prachu vystavená vetru, ktorá nemá silu ani pevnosť, aby vytrvala čo i len hodinu v konaní dobra. TY SI MOJOU PRAVDIVOU SILOU A MOJE BYTIE NEMÁ PRÁVO STÁŤ MIMO TEBA, MOJE JEDINÉ A NAJVYŠŠIE DOBRO.“ 

(M. Celeste Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234