logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE,  prikázaný sviatok
Streda                                             kántry
Štvrtok  
Piatok Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka                      kántry
Sobota Prebl. P. Márie Guadalupskej, ľubov. Spomienka                kántry
Nedeľa

3. adventná nedeľa -  „Nedeľa gaudete“

 

-          Jesenná zbierka na CHARITU z minulej nedele v našom kostole vyniesla 190,- €

-          V utorok bude sv. omša večer  o 17,30 , keďže je to prikázaný sviatok

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

Budúci týždeň máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

V utorok na slávnosť, prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sv. omše ako v nedeľu o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30. V tento deň sa začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.

Vo štvrtok adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00 – pri tejto sv. omši bude slávnostné otvorenie svätej brány milosrdenstva v našej bazilike, 16:00, 18:30.

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234