logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Ondreja
Utorok  
Streda  
Štvrtok Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Piatok Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
Sobota  
Nedeľa
2. ADVENTNÁ NEDEĽA
 
 

-          Pozývame na mládežnícku sv. omšu v piatok o 17,30 hod.

 

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod. Pokiaľ to liturgický kalendár povolí ranné sv. omše do 17. decembra budú rorátne.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

V sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť „Fatimskej soboty“.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00 – so zameraním na rodiny, 16:00, 18:30.

Dnes je jesenná zbierka na charitu. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

SV. Spoveď na prvý piatok v mesiaci december

Každý deň ráno a večer pol hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do 18:00.

monika

Sestra Monika

 

Milosrdenstvo je našou záchranou.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234