logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Piatok

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka

Sobota

Nedeľa

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • V októbri ružencová pobožnosť každý deň o 17.00 hod.

  • V piatok bude mládežnícka sv. omša

 

Farské oznamy

Dnes popoludní o 15:00 bude októbrová pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 v Mariánskom kostole a večer o 18:00 v bazilike.

Októbrove pobožnosti budú vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou o 17:30 hod. Vo štvrtok bude modlitba sv. ruženca vrámci adorácie o 17:00.

V utorok našu farnosť navštívia seniori z Oravskej Lesnej. O 8:00 budú mať sv. omšu v bazilike, na ktorú ste srdečne pozvaní. Večerná sv. omša bude vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Dnes je zbierka na misie. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

ZMENA ČASU - V noci z 24. na 25. Októbra (zo soboty na nedeľu) sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho času.

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234