logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Piatok Sv. Gerarda Majellu, rehoľníka, spomienka
Sobota Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka  
Nedeľa 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – misijná nedeľa
  • V októbri ružencová pobožnosť každý deň o 17.00 hod.
  • V piatok bude po sv. omši MODLITBA CHVÁL
  • Zbierka „Boj proti hladu“ v našom kostole z minulej nedele vyniesla:  256,- €. Všetkým darcov Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

Dnes popoludní o 15:00 bude októbrová pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 v Mariánskom kostole a večer o 18:00 v bazilike.

Októbrové pobožnosti budú vždy pol hodinu pred večernou       sv. omšou o 17:30 hod. Vo štvrtok bude modlitba sv. ruženca v rámci adorácie o 17:00.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

maria

Sestra Mária

"Aký si  láskavý a milosrdný a ako ľahko odpúšťaš! Ty dokážeš naše zlo premeniť na dobro a z jedu robíš uzdravujúci liek. Nekonečná dobrota! Kto sa ti vyrovná v súde, spravodlivosti a pravde? Si obdivuhodný vo všetkých svojich dielach, avšak v milosrdenstve sa ti nik nevyrovná."

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234