logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok  
Utorok Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka
Streda Ružencovej Panny Márie, spomienka
Štvrtok  
Piatok  
Sobota Panny Márie v sobotu, spomienka
Nedeľa 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  • V októbri ružencová pobožnosť každý deň o 17.00 hod.

 

Farské oznamy

Dnes popoludní o 15:00 bude októbrová pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 v Mariánskom kostole a večer o 18:00 v bazilike.

Októbrové pobožnosti budú vždy pol hodinu pred večernou       sv. omšou o 17:30 hod. Vo štvrtok bude modlitba sv. ruženca v rámci adorácie o 17:00.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

-        Minulý týždeň sa v našej farnosti v zbierke „Boj proti hladu“ vyzbieralo 1620 €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

-       V kláštornom kostole – u nás, sa zbierka „Boj proti hladu“ uskutoční dnes, 4. októbra 2015 po sv. omši. 

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234