logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná  spomienka
Utorok Sv. Michala Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Streda Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Piatok Svätých anjelov strážcov, spomienka
Sobota  
Nedeľa 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  • V októbri bude  ružencová pobožnosť každý deň o 17.00 hod.
  • Na budúcu nedeľu (4.10.2015) bude možnosť zapojiť sa v našom kostole do 9. Ročníka zbierky Boj proti hladu, ktorú organizuje vincentská rodina, kúpou medovníkového srdiečka.

 

Farské oznamy

Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok, 1. októbra, začíname októbrové pobožnosti. Spoločná modlitba sv. ruženca bude vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou o 17:30 hod. Vo štvrtky bude počas adorácie o 17:00.  

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

V sobotu po rannej sv. omši bude pobožnosť „Fatimskej soboty“.

V nedeľu budú sv. omše dopoludnia o 6:00, 8:00, 10:00 – s poďakovaním za úrodu (kto by chcel prispieť niečím do výzdoby na poďakovanie za úrodu, môže to priniesť v tomto týždni do štvrtka na faru), popoludní o 16:00, 18:30.

Na budúcu nedeľu je Odpustová slávnosť sv. Michala v Malom Slavkove o 10:30.

Spoveď na prvý piatok v mesiaci október - Každý deň ráno a večer pol hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do 18:00.

 

Úplné odpustky v mesiaci október

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie úplných odpustkov sa okrem obvyklých podmienok stanovuje:

1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov

2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

 

 

 

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234