logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Utorok  
Streda Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
Štvrtok  
Piatok  
Sobota Bl. Gašpara Stanggassingera, kňaza
Nedeľa 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

*         Zbierka z minulej nedele na Diecézny katechetický úrad vyniesla   97,- €

*         V piatok bude mládežnícka sv. omša.

 

Farské oznamy

Dnes popoludní o 13:30 bude stretnutie birmovancov v bazilike. Účasť je nutná, budú sa rozdávať birmovné lístky!

O 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 v Mariánskom kostole a večer o 18:00 v bazilike.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod.

V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí. Opäť pozývame deti na nácvik spevu o 15:30 v charite.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00 – spojená s vysluhovaním sviatosti birmovania, 16:00, 18:30.

Sv. spoveď pred prijatím sviatosti birmovania: v Piatokod 14:00 do 18:00 Sobotuod 10:00 do 12:00.

Jesenná zbierka vincentskej rodiny pre pomoc ľuďom na Haiti, Hondurase, Albánsku a na Ukraine a v Rusku spojená s predajom medovníkových srdiečok sa bude v našej farnosti konať na budúcu nedeľu 27. septembra.

majka

Sestra Majka

“Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku. ”

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234