logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Utorok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Streda Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

Budúci týždeň máme jesenné kántrové dni, v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

V pondelok, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, máme v našej bazilike výročie slávnosti Vyhlásenia titulu „BASILICA MINOR“. Pri tejto príležitosti môžeme získať v našom chráme úplné odpustky. Sv. omše budú dopoludnia o 6:00, 9:00 a večer o 18:00.

V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše budú dopoludnia o 6:00, 9:00 a večer o 18:00 (vysielaná do rádia Lumen).

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 hod. V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Dnes je zbierka na Diecézny katechetický úrad. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Odchod autobusu z našej farnosti na „Národný pochod za život“ je v nedeľu 20. septembra o 4:15 spred Zlatého Bažanta. Termín nahlásenia je najneskôr do 15. septembra u p. M. Šopatovej. Cena je 16 €.

Budúcu nedeľu, 20. septembra, popoludní o 13:30 bude stretnutie birmovancov v bazilike. Účasť je nutná, budú sa rozdávať birmovné lístky!

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234