logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické spomienky:

Pondelok  
Utorok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
Streda Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok PREMENENIE PÁNA, sviatok
Piatok Prvý piatok v mesiaci
Sobota Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Nedeľa 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sväté omše v kláštore ako zvyčajne

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú v bazilike ráno o 6:00 a večer o 18:00 hod.

Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 v bazilike.

V utorok 4. augusta si pripomíname 50. výročie úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. V tento deň a nasledujúcu nedeľu 9. augusta je pripravený program na Spišskej Kapitule a v jeho rodnej obci Zakamenné. Bližšie informácie a program sú na výveske.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok bude adorácia o 17:00 hod.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Spoveď na prvý piatok v mesiaci august - Každý deň ráno a večer pol hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do 18:00.

monika

Sestra Monika

 

Milosrdenstvo je našou záchranou.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234