logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

Kláštorné oznamy

V týždni slávime:

V utorok – spomienka sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

Vo štvrtok – spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

V piatok – ľubovoľná spomienka sv. Juraja, mučeníka

V sobotu – sviatok sv. marka, evanjelistu

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná nedeľa – nedeľa Dobrého Pastiera.

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

Dnes o 15:00 bude pobožnosť s eucharistickým požehnaním.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 v Mariánskom kostole a večer o 18:00 v bazilike.

Počas budúceho týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 v bazilike.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok od 17:00 bude adorácia. V piatok o 16:30 sv. omša za účasti detí.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Začína sa „Týždeň modlitieb za duchovné povolania“.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KŇAZSKOM SEMINÁRI

Na budúcu nedeľu 26. apríla 2015 bude v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Deň otvorených dverí, ktorý začne slávnostnou svätou omšou v katedrále sv. Martina o 9.00, spojenou s udelením kandidatúry budúcim diakonom. V rámci programu vystúpi hudobná skupina bohoslovcov, zaznie slovo hosťa sprevádzané folkovou hudobnou skupinou. Zvlášť pozývame deti a mládež, pre ktorých je pripravený špeciálny program. Všetkých vás srdečne pozývame.

majka

Sestra Majka

“Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku. ”

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234