Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov- spomienka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

 

Sobota

 

Nedeľa

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

Požehnanie adventných vencov bude v našom kostole v sobotu 28.11.2019 o 18:00 hod. počas modlitby vešpier.

 

Farské oznamy

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV: Ponúkame Vám možnosť, že požehnáme adventné vence, ktoré si vyrobíte alebo kúpite. Prineste ich v  sobotu 28.11. podvečer a v nedeľu 29.11. do našich chrámov na sv. omše a položte pred oltár. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa pri adventných vencoch spolu pravidelne modlievali. Vytvorme spoločenstvo, ktoré využije čas Adventu na to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a kresťanmi.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI PRI ADVENTNOM VENCI: Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Táto pobožnosť je súčasťou Farského listu. Môžete si ju stiahnuť aj z webstránky našej farnosti. Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc.

JESENNÁ ZBIERKA NA POTREBY KATOLÍCKEJ CHARITY: Na budúcu nedeľu sa bude konať jesenná zbierka na potreby katolíckej charity. Všetkým darcom vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať!

PRÍSNY PÔST ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE: Naši otcovia biskupi vyhlasujú od 30.10. až do 18.12.2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný, ale je v rovine veľmi vážneho odporúčania.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA: K svätej spovedi môžete pristúpiť pred svätými omšami v bazilike od pondelka do soboty v čase:

5:30 – 5:55       16:00 – 16:25       17:30 – 17:55

KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA NA NOVÝ LITURGICKÝ ROK: Ponúkame Vám knižku nášho pána farára Františka Trstenského s názvom „A šiel za ním po ceste. Liturgický rok s Evanjeliom podľa Marka.“ V publikácii nájdete zamyslenia na každú nedeľu a slávnosti nového liturgického roka od 1. adventnej nedele. Cena je 5 €. Môžete si ju zakúpiť v bazilike, v náboženskej predajni SV. MICHAL, v očnej optike STANOPTIK, v predajni SLOVENKA, aj v kláštore sestier rede

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 48 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI