logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Farské oznamy

V nedeľu o 15:00 bude pobožnosť krížovej cesty.

Sv. omše budú ráno o 6:00 v Mariánskom kostole a večer o 18:00 v bazilike.

Počas týždňa sa modlíme vešpery do rádia Lumen o 19:30 v bazilike.

Jarné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

V utorok bude sv. omša vysielaná do rádia Lumen o 18:00 hod.

Vo štvrtok o 17:15 bude krížová cesta.

V piatok o 16:30 bude sv. omša za účasti detí.

V nedeľu budú sv. omše o 6:00, 8:00, 10:00, 16:00, 18:30.

Dnes bola zbierka na charitu. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 

Pôstna krabička pre Afriku

Slovenská katolícka charita pripravila už štvrtý ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku, ktorá je zameraná na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Výťažok zbierky bude použitý na podporu zdravotníckeho centra v Rwande a centra pre deti s HIV v Ugande. Charita poslala Pôstne krabičky do viac ako 630 farností na celom Slovensku. Všetci veriaci sú pozvaní zapojiť sa do tohto projektu. Na stránke www.charita.sk sa možno dozvedieť viac informácií a taktiež je možné aj prispieť na spomínané projekty. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234