Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

FEBRUÁR: 9. TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

24.

PONDELOK

7.00 

17.30

so sv. omšou

*20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

25.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

*17.30 - 18.25

 

26.

STREDA

7.00  

17.30

 

20.00 - 20.45  

17.00 - ruženec

27.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

** **

**

28.

PIATOK

** ** ** **

**

29.

SOBOTA

**so sv. omšou 

**8.00

** ** ** 

01.

NEDEĽA

**8.30

**9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 

*Štyridsaťhodinová odprosujúca adorácia

 **Pôstna duchovná obnova

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 62 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI