Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

24.12   UTOROK – VIGÍLIA

  7.00   SV. OMŠA + ranné chvály

            Betlehemské svetlo

23.20    MODLITBOVÉ BDENIE

(Posvätné čítanie)

24.00   POLNOČNÁ SV. OMŠA

 

25.12.  STREDA - NARODENIE PÁNA

   8.30   RANNÉ CHVÁLY

   9.00  SV. OMŠA

 

 26.12. ŠTVRTOK - SV. ŠTEFANA

  8.30    RANNÉ CHVÁLY

  9.00   SV. OMŠA

17.30    ADORÁCIA + VEŠPERY

                       

27.12.  PIATOK - SV. JÁNA

17.00    RUŽENEC

17.30   SV. OMŠA

 

28.12.  SOBOTA- SV. NEVINIATOK

  8.00  SV. OMŠA + RANNÉ CHVÁLY

 17.30   ADORÁCIA+ VEŠPERY

 

29.12. NEDEĽA

  8.30 RANNÉ CHVÁLY

  9.00 SV. OMŠA

17.30  ADORÁCIA + VEŠPERY

 

30.12. PONDELOK

17.00 RUŽENEC

17.30 SV. OMŠA

 

31.12. UTOROK – SILVESTER

  8.00 SV. OMŠA + RANNÉ CHVÁLY

22.20  VIGILIA - POSV. ČÍTANIE

23.15 SV. OMŠA

 

01.01. STREDA - NOVÝ ROK

  8.30 RANNÉ CHVÁLY

  9.00 SV. OMŠA

17.30    ADORÁCIA + VEŠPERY

 

02.01.   ŠTVRTOK

  8.00 SV. OMŠA + RANNÉ CHVÁLY

17.30  ADORÁCIA+ VEŠPERY

 

03.01. PIATOK

17.00    RUŽENEC

17.30   SV. OMŠA

 

04.01. SOBOTA

  8.00   SV.OMŠA+RANNÉ CHVÁLY

17.30    ADORÁCIA+VEŠPERY

 

05.01. NEDEĽA

  8.30    RANNÉ CHVÁLY

  9.00   SV. OMŠA

17.30    ADORÁCIA + VEŠPERY

 

 06.01. PONDELOK - ZJAVENIE PÁNA

  8.30    RANNÉ CHVÁLY

  9.00   SV. OMŠA

17.30    ADORÁCIA+ VEŠPERY

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 185 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI