Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

OKTÓBER: 41.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

07.

PONDELOK

7.00 

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45 

17.00 - ruženec

08.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

17.00 - ruženec 

09.

STREDA

7.00  

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45  

17.00 - ruženec

10.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

18.00

15.00 - 18.25 

17.00 - ruženec 

11.

PIATOK

7.00   

17.30*

15.00 

14.30 - 15.25 

17.00 - ruženec

12.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

18.00

17.30 - 18.25

 17.00 - ruženec

13.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 17.00 - ruženec

 *sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa s uctením jej relikvií po sv. omši.

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 167 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI