Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

SEPTEMBER: 36.TÝŽDEŇ

RANNÉ CHVÁLY

SVÄTÁ OMŠA

VEŠPERY

ADORÁCIA

POBOŽNOSTI

02.

PONDELOK

7.00 

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45 

17.00 - novéna pred sviatkom bl. M. Celesty Crostarosa

03.

UTOROK

so sv. omšou 

7.00

18.00

17.30 - 18.25

17.00 - novéna pred sviatkom bl. M. Celesty Crostarosa 

04.

STREDA

7.00  

17.30

so sv. omšou

20.00 - 20.45  

17.00 - novéna pred sviatkom bl. M. Celesty Crostarosa

05.

ŠTVRTOK

so sv. omšou

7.00

18.00

15.00 - 18.25 

17.00 - novéna pred sviatkom bl. M. Celesty Crostarosa 

06.

PIATOK

7.00   

17.30

15.00 

14.30 - 15.25 

17.00 - novéna pred sviatkom bl. M. Celesty Crostarosa

07.

SOBOTA

so sv. omšou 

8.00

18.00

17.30 - 18.25

17.00 - novéna pred sviatkom bl. M. Celesty Crostarosa

08.

NEDEĽA

8.30

9.00

18.00

17.30 - 18.25 

 17.00 - novéna pred sviatkom bl. M. Celesty Crostarosa

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI